Barbora Látalová, DiS

Bára Látalová

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Ukončila konzervatoř Duncan Centre, absolvovala stáže na Hunter College of City University of New York (tanec a taneční terapie). Učila pohyb na herecké fakultě vysoké školy HINT v Norsku. Jako interpret a tvůrce se podílela na mnoha českých i mezinárodních projektech. Autorka úspěšného představení Margareta vypravuje a interaktivních tanečních inscenací pro děti Fg = G [(m₁m₂)/r²] / Tanec a fyzika (2010) a Karneval zvířat (2013). Díky těmto inscenacím začala její dlouhodobá spolupráce s umělkyní Zdenkou Brungot Svítekovou, se kterou vytvořili představení DIFFERENT? (2016), vedou tvořivé dílny pro školy a společně s Janem Bártou i Dětské studio divadla Ponec. Učila tanec také v mateřské školce. V roce 2014 byla aktivně zapojena do iniciativy Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. V rámci projektu Tanec školám učí TPV na základních školách již osm let (v současnosti ZŠ Cimburkova, Praha 3). V červnu 2016 byla lektorem v projektu Škola tančí (SE.S.TA) ve Žďáru nad Sázavou.

MgA. Zdenka Brungot Svíteková 

Zdeňka Brungot Svíteková

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Absolventka oboru pedagogika tance na VŠMU v Bratislavě, studium si doplnila na CND Paris, danceWeb ve Vídni, SITI Co. v USA, programu Prototypes Fondation Royaumont (FR), seanse HiVolda (N) a pravidelně pokračuje formou různých seminářů. Jako interpretka, tvůrce či asistentka choreografie spolupracovala s mnoha domácími i evropskými umělci, ale taky se soubory z USA, nebo z Východní Azie. Zajímají jí přesahy do jiných uměleckých oborů, zvláště spolupráce s hudebními a výtvarnými umělci. Věnuje se vlastní autorské tvorbě, improvizaci a výzkumu pohybu. Je spoluzakladatelkou festivalu ImproEvents Prague. Od roku 2009 je v intenzivním tvůrčím dialogu s Barborou Látalovou, se kterou spolupracovala jako interpret i spoluautorka na několika inscenacích a jiných aktivitách. Vede workshopy a semináře pro všechny věkové kategorie, hodiny v Dětském studiu Divadla Ponec a dílny k představením na školách. Lektor v projektu Škola tančí (SE.S.TA) ve Žďáru nad Sázavou (2016).

Bc. Jana Novorytová

Jana Novorytová

Tanečnice, lektorka, produkční. Absolventka bakalářského studia teorie a dějin divadla na Masarykově univerzitě v Brně a konzervatoře Duncan centre. Jako tanečnice a autorka působí v mnoha improvizačních představeních a site-specific projektech, spolupracuje s umělci z jiných oborů, výtvarníky, hudebníky CreW Collective, SE.S.TA, Pražský imrpovizační orchestr). Tančí v aktuálních produkcích Divadla Ponec určených pro děti (Momo, Svět z Papíru, Karneval zvířat). Od roku 2009 se intenzivně věnuje pedagogické činnosti, je lektorkou tvořivé taneční výchovy a současného tance pro děti (v současnosti Altík, Dětské studio ve Studiu Alta), ale také tanečních hodin pro dospělé. Je zkušenou pedagožkou projektu Tanec školám, v rámci kterého učila TPV na ZŠ V Zahrádkách v Praze 3 a ZŠ Žižkov v Kutné hoře a ZŠ Barrandow v Praze Hlubočepech.

Jan Bárta

Divadelní performer a tvůrce, lektor TPV a dramatické výchovy. Studoval na taneční konzervatoři Duncan centre v Praze, pak přešel na Pražskou státní konzervatoř obor hudebně-dramatický. Absolvent divadelní akademie – Mime department of Hogeschool voor de Kunsten v Amsterdamu. V současné době dokončuje DvT - pětiletý drama-terapeutický výcvik. Je spoluzakladatelem kreativního a produkčního sdružení Crewcollective. Spolupracoval jako autor i interpret s různými českými a holandskými divadelními i tanečními soubory. Věnuje se také vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci, herectví, tanec a režii (Tak přesně o ráji…to není!, A je to!, STICKER aj.). Zabývá se prací s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu a to i v drama-terapeutickém kontextu. Učí také v Dětském studiu divadla Ponec. Lektor projektu Škola tančí (SE.S.TA) v Žďáru nad Sázavou.

MgA. Monika Diatta - Rebcová 

 Monika Rebcová

Taneční pedagožka a choreografka. Je absolventkou taneční katedry HAMU, kde také vyučuje a doprovází hrou na bubny lekce moderního tance. Absolvovala stáže moderního i afrického tance a hry na djembe, dále herecké, videofilm a light design stáže v Německu, Holandsku, Francouzsku, Britanii, USA a také v africké Gambii, či Senegale. Vyučuje moderní tanec na AMU, ve večerních kurzech v Praze a na tanečních seminářích po celé ČR. Se souborem MONIKA REBCOVÁ DANCE vystupovala s vlastními choreografiemi v různých evropských zemích a v USA. V roce 2000 založila skupinu afrického tance a hudby BATOCU, se kterou vystupovala po celé ČR. Organizuje představení ve vlastní režii a choreografii (Afrika – smíření, Měsíc a slunce, Africká vesnice a Africká pohádka), dále workshopy tance se zahraničními pedagogy a svítí představení jiných choreografů. V roku 2015 vyučovala africký tanec pro projekt Tanec školám na ZŠ Barrandov Praha.

Petra Pellarová   

Petra Pellarová

Tanečnice, performerka a lektorka kreativního pohybu. Absolvovala magisterské studium na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU (zaměření na psychosomatické disciplíny). Tanec a fyzické divadlo studovala na taneční konzervatoři Duncan centre a na Folkwang Hochshule v Essenu. V rámci stipendijní stáže strávila rok na Bali studiem tradičního balijského tance. V současnosti navštěvuje Psychoterapeutický výcvik v pohybové a taneční terapii. Zajímá jí propojení Feldenkraisové metody, hlasu a pohybu. Jako performerka spolupracovala např. s Divadlem bratří Formanů, jako tvůrce se podílela na projektech s českými tanečními i divadelními umělci. V rámci projektu Tanec školám učí na ZŠ v Praze 3.

Lucie Charouzová, DiS

Lucie Charouzová

Tanečnice a pedagožka. Absolvovala konzervatoř Duncan centre v Praze a také stáž na umělecké škole Performers House v Dánsku. Nyní studuje pedagogiku tance na HAMU. Navštěvovala také kurzy taneční výchovy, nebo kurz zaměřený na Psychomotorický vývoj dítěte. Učila pohybovou průpravu v Montessori školce v Modřanech, šest let vedla taneční obor na ZUŠ Zruč nad Sázavou, v současnosti je pedagožkou na ZUŠ Libčice nad Vltavou. Členka divadelního souboru Pohádková rezervace. Interpretka představení pro děti Mirky Eliášové Svět z Papíru a Momo a lektorka tanečně – pohybových dílen pro školy v rámci festivalu Tanec Praha.

Bc. Veronika Jedličková Beňová

Veronika Beňová

Tanečnice, choreografka, pedagožka. Absolvovala bakalářská studia na HAMU (obor choreografie) a tříletý certifikovaný kurz pedagogiky tance na TCP – taneční konzervatoř a.s.. Zároveň prošla studijní stáží na Dartington College of Arts (VB). V rámci studia se představila jako performer a pohybový asistent v řadě projektů, které vznikaly ve spolupráci s DAMU nebo FAMU, vytvořila také autorské choreografie. Jako pedagog působila v amatérských tanečních souborech na Slovensku i v Čechách. Je zakládající členkou Improvizační skupiny /na:u/. účinkovala v představení pro děti Karneval zvířat (Bára Látalová a kol.). V současné době je na mateřské a začleňuje se do projektů výuky TPV (Tanec školám/Tanec Praha, Škola tančí (SE.S.TA). 

Michaela Suša

Michaela Suša

Pedagožka a tanečnice, absolventka konzervatoře Duncan Centre, kde vyučovala děti a dospělé ve Studiu taneční výchovy. Od roku 2002 vyučuje současný tanec a improvizaci na ZUŠ Lounských na Praze 4 a od roku 2011 ještě v Čerčanech u Benešova. Zároveň v Čerčanech nebo na různých charitativních akcích pořádá taneční dílny zaměřené na improvizaci a práci s tělem pro děti i dospělé. V rámci mezinárodního festivalu tance a pohybového divadla KoresponDance 2014 (Žďár nad Sázavou) vedla taneční dílny pro děti z Letního uměleckého příměstského tábora. Zajímá se o taneční terapii a neustále doplňuje své pedagogické a pohybové vzdělání. Na české taneční scéně se setkávala jako interpret s choreografy: Pierre Nadaud ( FR ), Ondřej Lipovský ( CZ ), Jan Komárek ( CZ ), Lenka  Kniha Bartůňková ( CZ ) nebo Barbora Látalová ( CZ ).  V současnosti účinkuje v interaktivním představení pro děti Karneval zvířat.

" Nestojím o to, aby z každého žáka byl budoucí profesionální tanečník. Stačí mi, když v nich jako pedagog vzbudím takový zájem, že se tanec stane součástí jejich života."

Robert Nižník 

Robo Nižník

Herec, tanečník a muzikant pohybující se na hranici fyzického, tanečního a hudebního divadla. absolvent bakalářského studia na DAMU (KALD) a programu Akademia Praktyk Teatralnych v Polsku. Spoluzakladatel a dlouholetý člen mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni, zaměřeného na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Lektor mezinárodních workshopů zaměřených na práci s tělem a hlasem, lektor pohybových dílen pro školy.

O projektu

Tanec školám je dlouhodobý umělecko-vzdělávací projekt, který je společnou iniciativou Tance Praha a Vize tance. Jeho cílem je šířit povědomí o Taneční a pohybové výchově (TPV), určené pro první a druhý stupeň základních škol, podporovat její výuku a zavádění do školních vzdělávacích programů. V neposlední řadě je to i porovnávaní zkušeností z výuky, sdílení metodiky a hledání nových možností TPV.

Tanec Praha začal s pilotní výukou TPV již roku 2006 a dosud působil celkem na čtyřech pražských školách. V současnosti probíhá kontinuální výuka v pravidelných hodinách na ZŠ Cimburkova (od r. 2006) a ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách (od. r. 2009). Výuku vedou lektoři, profesionální tanečníci a pedagogové, jejichž uměleckou kvalitu garantuje Tanec Praha.

Projekt Tanec školám 2017 přináší nový formát výuky s cílem umožnit většímu počtu škol zapojit se do vzdělávacího programu Taneční a pohybové výchovy. Kontinuální vyučování TPV proto nahradí bloková – projektová výuka, v podobě intenzivních tříměsíčních cyklů na jaře a na podzim 2017. Vyústěním jarního bloku bude veřejná prezentace dětí s pedagogy v okolí škol jako společná akce zapojených škol při příležitosti Mezinárodního dne tance.

Přínos projektu Tanec školám spočívá také v šíření povědomí o současném tanci a rozvíjení schopností percepce tohoto druhu umění. Stejně důležitým posláním je také vzdělávaní a rozšíření okruhu tanečních umělců, pro které je TPV možností dalšího uplatnění jako součást regulérní umělecké praxe a získání pedagogických zkušeností. Tanec školám je jedinečnou příležitostí v propojení inspirativního uměleckého a školského prostředí a zavádění nových forem kreativity a osobnostního rozvoje do vzdělávacího procesu dětí.

Inspiraci pro tento projekt jsme čerpali v evropských zemích, kde je aktivní působení umělců na školách běžné. V Čechách se různé formy alternativního pohybového vzdělávaní vyučují na školách v Praze, Žďáru nad Sázavou, Kutné Hoře, Jablonci nad Nisou, Karlových Varech aj. Dlouhodobá kreativní práce s dětmi vytváří jejich vztah k umění a v neposlední řadě napomáhá prevenci před řadou patologických jevů v dnešní společnosti.

Co je Taneční a pohybová výchova

Taneční a pohybová výchova (TPV) je nabídkou alternativně - vzdělávacího programu, jehož cílem je rozšířit možnosti aktivního pohybu dětí, podpořit jejich přirozené pohybové schopnosti a dávat příležitost pro tvořivé a osobité sebevyjádření pohybovými prostředky.

TPV byla začleněna jako doplňující vzdělávací obor v rámci estetické výchovy do Rámcového vzdělávacího programu opatřením ministra školství s účinností od 1. 9. 2010 (část 5.10.5). Umožňuje školám obohatit vzdělávací obsah základního vzdělání v oblasti Umění a kultura.

Taneční a pohybová výchova zahrnuje tyto oblasti: Pohybová průprava / Prostorové cítění / Vzájemné vztahy / Pohyb s předmětem / Pohybové a taneční hry / Hudba a tanec / Improvizace.

Vzdělávací obsah TPV podporuje rozvoj kreativity žáků prostřednictvím tance, který vychází z přirozeného pohybu. TPV využívá specifik taneční tvorby k formování dětské osobnosti, vytváří trvalé vazby mezi myšlením, emocemi a fyzickou stránkou dítěte, harmonizuje jeho tělesný vývoj a rozvíjí inteligenci těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, podporuje rozvoj sociální inteligence. Vede žáky od spontánního pohybu k vědomému používaní těla a ke kultivování pohybu.

Tanec je umění, které vyjadřuje citové hodnoty pohybem – hlavním tématem jsou tedy citové hodnoty, tvůrčí proces, nikoli výsledek. TPV se nezaměřuje na taneční styly, výuku výsledných pohybových tvarů, na prvenství, rychlost či úspěch, ale nabízí soustředění, sebepoznávaní, úctu k druhým, péči o společně sdílený prostor. Pro děti, které si vytvořily negativní vztah k pohybovým činnostem, protože nevynikají ve výkonnostně orientovaných disciplínách tělesné výchovy, nabízí TPV individuální cestu k pohybové aktivitě a možnost uplatnění jejich tvůrčího, citového nebo estetického potenciálu. Více o TPV zde

Metodické principy TPV jsou zakomponovány do výuky vždy individuálně, v souladu s umělecko-pedagogickou metodou lektora. Právě osobitý přístup tanečního umělce, vycházející z jeho umělecké tvorby, profesionálních zkušeností a pedagogické praxe, je v projektu velkým přínosem.

Taneční a pohybová výchova pomáhá školám naplňovat cíle základního vzdělání a podpořit kreativní realizaci průřezových témat. Rodičům zpestřit a rozšířit vzdělávací nabídku pro jejich děti. Učitelům poskytuje nové podněty pro utváření pozitivního klimatu ve školní třídě a také jiný pohled na své žáky. Nabídka TPV v učebních plánech školy je nepochybně známkou individuálního přístupu k žákům, inovativnosti a progresivní orientace školy, kterou rodiče určitě ocení.

 

(INFO) Pro školy

V rámci projektu Tanec školám 2017 nabízíme základním školám Taneční a pohybovou výchovu (TPV) ve formě tříměsíční blokové výuky v termínu únor - duben 2017 v rozsahu 22 vyučovacích hodin. Lektorský tým tvoří taneční pedagog a hudebník. V rámci odborné přípravy nových pedagogů TPV budou na hodinách přítomni také asistenti. Vyústěním projektu bude „školní" Mezinárodní den tance (28. 4.) - závěrečná prezentace dětí s pozváním rodičů a veřejnosti.

Tanec Praha z. ú. poskytuje pedagogické a koordinační zázemí pro realizaci TPV na školách tzn. zkušené lektory, profesionální taneční umělce, kteří mají pedagogickou zkušenost a dlouhodobě se věnují práci s dětmi. Výuka TPV probíhá za doprovodu živé hudby, vytvářené na míru dané hodiny a skupiny dětí. Vzájemná spolupráce a inspirace s třídním, či jiným pedagogem školy je vítána. V rámci blokové výuky je možnost společně zvolit vhodné téma, kterému se děti věnují také v jiných předmětech.

Pro školy, které projeví zájem o jarní blok TPV, nabízíme v první polovině školního roku 2016/2017 ukázkovou hodinu zdarma. Navíc, učitelé se zájmem o výuku ve své třídě jsou vítáni na zážitkově-metodickém semináři v termínu 16.-19. ledna 2017, kde budou moci poznat práci jednotlivých lektorů, zažít principy výuky TPV a společně s lektorem tvořivě pracovat na tematickém bloku pro svou třídu.

PROGRAM SEMINÁŘE NAJDETE ZDE

Podmínky pro výuku TPV na škole

Před zavedením výuky TPV si škola zhodnotí podmínky, za jakých lze vyučovat Taneční a pohybovou výchovu.

  • termínové a časové podmínky: dodržení časové dotace 22 hodin v termínu únor-duben 2017; školy většinou čerpají časovou dotaci v rámci hodin tělesné výchovy, případně i hudební nebo výtvarné výchovy; rozvržení naplánovaných hodin dle možností školy a dohody s lektorem
  • prostorové podmínky: určení v jakém prostoru se bude TPV vyučovat a zda je možné si daný prostor přizpůsobit k Taneční a pohybové výchově
  • finanční podmínky: finančně ohodnotit lektora a korepetitora TPV; jarní cyklus hodin bude částečně dotován z projektu Tanec školám (MHMP, MČ Praha 3 a oslovené nadace) a současně budeme v spolupráci s orgány dalších Městských částí hledat možnosti financování samotnými školami i samosprávou

Velmi dobře se osvědčilo zavedení TPV postupně od prvního ročníku, vhodná je také pro přípravné třídy. Dle spokojnosti a zájmu školy možnost pokračovat v podobě podzimní blokové výuky (říjen – prosinec 2017). Ředitel školy tak může perspektivně TPV začlenit do školního vzdělávacího programu a učebních osnov.

(INFO) Pro umělce

Tanec Praha zve choreografy, tanečníky, studenty tanečních oborů, pedagogy s taneční zkušeností, ale také hudebníky k zapojení se do umělecko-vzdělávacího projektu Tanec školám.

Projekt Tanec školám 2017 přináší nový formát výuky s cílem umožnit většímu počtu škol zapojit se do vzdělávacího programu Taneční a pohybové výchov (TPV). Dosavadní celoroční vyučování TPV proto nahradí bloková – projektová výuka v podobě tříměsíčních cyklů na jaře a na podzim 2017. Jarní cyklus výuky se bude konat v termínu únor - duben 2017 v rozsahu 22 vyučovacích hodin. Vyústěním bude veřejná prezentace dětí v okolí škol jako společná akce zapojených škol při příležitosti Mezinárodního dne tance.

Pozitivum blokové výuky spočívá v jednodušším zajištění naplánovaných hodin s ohledem na uměleckou praxi tanečních umělců a taky v intenzivním procesu práce se skupinou dětí. Záměrem projektu je i vzájemná inspirace a spolupráce umělce s třídním pedagogem při přípravě tematického bloku a také v procesu práce s dětmi. Výuka probíhá ideálně ve spolupráci s hudebníkem, za doprovodu živé hudby.

Cílem projektu Tanec školám je také příprava tanečních umělců, pro které je TPV možností dalšího uplatnění jako součást regulérní umělecké praxe a získaní pedagogických zkušeností.

Harmonogram projektu Tanec školám 2017

Říjen - prosinec 2016: na ZŠ Jarov a ZŠ Cimburkova na Praze 3 probíhá systematická výuka TPV s lektorkami Bárou Látalovou a Petrou Pellarovou. V případě zájmu nových umělců o projekt je možnost navštívit jejich lekce.

16. - 19. leden 2017 - zážitkově-metodický seminář pro umělce a pedagogy škol, které projevily o TPV zájem. Ukázkové hodiny lektorů, zážitková dílna pro pedagogy škol, sdílení zkušeností a metodiky, návštěva lekce na základní škole, tvůrčí spolupráce umělce a pedagoga nad východisky tříměsíční výuky. Seminář je pro účastníky projektu za poplatek 400 Kč. 

Únor - duben 2017 - jarní blok výuky TPV v rozsahu min. 22 vyučovacích hodin. Noví zájemci se během jarního bloku účastní hodin v pozici asistentů, aby se tak prakticky seznámili s tímto druhem umělecké praxe.

28. duben 2017 – závěrečná prezentace při příležitosti Mezinárodního dne tance ve veřejném prostoru v okolí zapojených škol.

Říjen - prosinec 2017 – dle zájmu škol a umělců podzimní tříměsíční blok výuky – rozšíření počtu škol se zapojením nových umělců, kteří se zúčastnili jarního bloku jako asistenti

Pokud vás projekt zaujal, budeme se těšit, když se ozvete obratem na následující kontakt:

Martina Filinová
Koordinátorka projektu Tanec školám
tanec.skolam@tanecpraha.eu,
T: 776319505

Partneři projektu

Lektorský tým

Barbora Látalová, DiS

Bára Látalová

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Ukončila konzervatoř Duncan Centre, absolvovala stáže na Hunter College of City University of New York (tanec a taneční terapie). Učila pohyb na herecké fakultě vysoké školy HINT v Norsku. Jako interpret a tvůrce se podílela na mnoha českých i mezinárodních projektech. Autorka úspěšného představení Margareta vypravuje a interaktivních tanečních inscenací pro děti Fg = G [(m₁m₂)/r²] / Tanec a fyzika (2010) a Karneval zvířat (2013). Díky těmto inscenacím začala její dlouhodobá spolupráce s umělkyní Zdenkou Brungot Svítekovou, se kterou vytvořili představení DIFFERENT? (2016), vedou tvořivé dílny pro školy a společně s Janem Bártou i Dětské studio divadla Ponec. Učila tanec také v mateřské školce. V roce 2014 byla aktivně zapojena do iniciativy Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. V rámci projektu Tanec školám učí TPV na základních školách již osm let (v současnosti ZŠ Cimburkova, Praha 3). V červnu 2016 byla lektorem v projektu Škola tančí (SE.S.TA) ve Žďáru nad Sázavou.

MgA. Zdenka Brungot Svíteková 

Zdeňka Brungot Svíteková

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Absolventka oboru pedagogika tance na VŠMU v Bratislavě, studium si doplnila na CND Paris, danceWeb ve Vídni, SITI Co. v USA, programu Prototypes Fondation Royaumont (FR), seanse HiVolda (N) a pravidelně pokračuje formou různých seminářů. Jako interpretka, tvůrce či asistentka choreografie spolupracovala s mnoha domácími i evropskými umělci, ale taky se soubory z USA, nebo z Východní Azie. Zajímají jí přesahy do jiných uměleckých oborů, zvláště spolupráce s hudebními a výtvarnými umělci. Věnuje se vlastní autorské tvorbě, improvizaci a výzkumu pohybu. Je spoluzakladatelkou festivalu ImproEvents Prague. Od roku 2009 je v intenzivním tvůrčím dialogu s Barborou Látalovou, se kterou spolupracovala jako interpret i spoluautorka na několika inscenacích a jiných aktivitách. Vede workshopy a semináře pro všechny věkové kategorie, hodiny v Dětském studiu Divadla Ponec a dílny k představením na školách. Lektor v projektu Škola tančí (SE.S.TA) ve Žďáru nad Sázavou (2016).

Bc. Jana Novorytová

Jana Novorytová

Tanečnice, lektorka, produkční. Absolventka bakalářského studia teorie a dějin divadla na Masarykově univerzitě v Brně a konzervatoře Duncan centre. Jako tanečnice a autorka působí v mnoha improvizačních představeních a site-specific projektech, spolupracuje s umělci z jiných oborů, výtvarníky, hudebníky CreW Collective, SE.S.TA, Pražský imrpovizační orchestr). Tančí v aktuálních produkcích Divadla Ponec určených pro děti (Momo, Svět z Papíru, Karneval zvířat). Od roku 2009 se intenzivně věnuje pedagogické činnosti, je lektorkou tvořivé taneční výchovy a současného tance pro děti (v současnosti Altík, Dětské studio ve Studiu Alta), ale také tanečních hodin pro dospělé. Je zkušenou pedagožkou projektu Tanec školám, v rámci kterého učila TPV na ZŠ V Zahrádkách v Praze 3 a ZŠ Žižkov v Kutné hoře a ZŠ Barrandow v Praze Hlubočepech.

Jan Bárta

Divadelní performer a tvůrce, lektor TPV a dramatické výchovy. Studoval na taneční konzervatoři Duncan centre v Praze, pak přešel na Pražskou státní konzervatoř obor hudebně-dramatický. Absolvent divadelní akademie – Mime department of Hogeschool voor de Kunsten v Amsterdamu. V současné době dokončuje DvT - pětiletý drama-terapeutický výcvik. Je spoluzakladatelem kreativního a produkčního sdružení Crewcollective. Spolupracoval jako autor i interpret s různými českými a holandskými divadelními i tanečními soubory. Věnuje se také vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci, herectví, tanec a režii (Tak přesně o ráji…to není!, A je to!, STICKER aj.). Zabývá se prací s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu a to i v drama-terapeutickém kontextu. Učí také v Dětském studiu divadla Ponec. Lektor projektu Škola tančí (SE.S.TA) v Žďáru nad Sázavou.

MgA. Monika Diatta - Rebcová 

 Monika Rebcová

Taneční pedagožka a choreografka. Je absolventkou taneční katedry HAMU, kde také vyučuje a doprovází hrou na bubny lekce moderního tance. Absolvovala stáže moderního i afrického tance a hry na djembe, dále herecké, videofilm a light design stáže v Německu, Holandsku, Francouzsku, Britanii, USA a také v africké Gambii, či Senegale. Vyučuje moderní tanec na AMU, ve večerních kurzech v Praze a na tanečních seminářích po celé ČR. Se souborem MONIKA REBCOVÁ DANCE vystupovala s vlastními choreografiemi v různých evropských zemích a v USA. V roce 2000 založila skupinu afrického tance a hudby BATOCU, se kterou vystupovala po celé ČR. Organizuje představení ve vlastní režii a choreografii (Afrika – smíření, Měsíc a slunce, Africká vesnice a Africká pohádka), dále workshopy tance se zahraničními pedagogy a svítí představení jiných choreografů. V roku 2015 vyučovala africký tanec pro projekt Tanec školám na ZŠ Barrandov Praha.

Petra Pellarová   

Petra Pellarová

Tanečnice, performerka a lektorka kreativního pohybu. Absolvovala magisterské studium na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU (zaměření na psychosomatické disciplíny). Tanec a fyzické divadlo studovala na taneční konzervatoři Duncan centre a na Folkwang Hochshule v Essenu. V rámci stipendijní stáže strávila rok na Bali studiem tradičního balijského tance. V současnosti navštěvuje Psychoterapeutický výcvik v pohybové a taneční terapii. Zajímá jí propojení Feldenkraisové metody, hlasu a pohybu. Jako performerka spolupracovala např. s Divadlem bratří Formanů, jako tvůrce se podílela na projektech s českými tanečními i divadelními umělci. V rámci projektu Tanec školám učí na ZŠ v Praze 3.

Lucie Charouzová, DiS

Lucie Charouzová

Tanečnice a pedagožka. Absolvovala konzervatoř Duncan centre v Praze a také stáž na umělecké škole Performers House v Dánsku. Nyní studuje pedagogiku tance na HAMU. Navštěvovala také kurzy taneční výchovy, nebo kurz zaměřený na Psychomotorický vývoj dítěte. Učila pohybovou průpravu v Montessori školce v Modřanech, šest let vedla taneční obor na ZUŠ Zruč nad Sázavou, v současnosti je pedagožkou na ZUŠ Libčice nad Vltavou. Členka divadelního souboru Pohádková rezervace. Interpretka představení pro děti Mirky Eliášové Svět z Papíru a Momo a lektorka tanečně – pohybových dílen pro školy v rámci festivalu Tanec Praha.

Bc. Veronika Jedličková Beňová

Veronika Beňová

Tanečnice, choreografka, pedagožka. Absolvovala bakalářská studia na HAMU (obor choreografie) a tříletý certifikovaný kurz pedagogiky tance na TCP – taneční konzervatoř a.s.. Zároveň prošla studijní stáží na Dartington College of Arts (VB). V rámci studia se představila jako performer a pohybový asistent v řadě projektů, které vznikaly ve spolupráci s DAMU nebo FAMU, vytvořila také autorské choreografie. Jako pedagog působila v amatérských tanečních souborech na Slovensku i v Čechách. Je zakládající členkou Improvizační skupiny /na:u/. účinkovala v představení pro děti Karneval zvířat (Bára Látalová a kol.). V současné době je na mateřské a začleňuje se do projektů výuky TPV (Tanec školám/Tanec Praha, Škola tančí (SE.S.TA). 

Michaela Suša

Michaela Suša

Pedagožka a tanečnice, absolventka konzervatoře Duncan Centre, kde vyučovala děti a dospělé ve Studiu taneční výchovy. Od roku 2002 vyučuje současný tanec a improvizaci na ZUŠ Lounských na Praze 4 a od roku 2011 ještě v Čerčanech u Benešova. Zároveň v Čerčanech nebo na různých charitativních akcích pořádá taneční dílny zaměřené na improvizaci a práci s tělem pro děti i dospělé. V rámci mezinárodního festivalu tance a pohybového divadla KoresponDance 2014 (Žďár nad Sázavou) vedla taneční dílny pro děti z Letního uměleckého příměstského tábora. Zajímá se o taneční terapii a neustále doplňuje své pedagogické a pohybové vzdělání. Na české taneční scéně se setkávala jako interpret s choreografy: Pierre Nadaud ( FR ), Ondřej Lipovský ( CZ ), Jan Komárek ( CZ ), Lenka  Kniha Bartůňková ( CZ ) nebo Barbora Látalová ( CZ ).  V současnosti účinkuje v interaktivním představení pro děti Karneval zvířat.

" Nestojím o to, aby z každého žáka byl budoucí profesionální tanečník. Stačí mi, když v nich jako pedagog vzbudím takový zájem, že se tanec stane součástí jejich života."

Robert Nižník 

Robo Nižník

Herec, tanečník a muzikant pohybující se na hranici fyzického, tanečního a hudebního divadla. absolvent bakalářského studia na DAMU (KALD) a programu Akademia Praktyk Teatralnych v Polsku. Spoluzakladatel a dlouholetý člen mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni, zaměřeného na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Lektor mezinárodních workshopů zaměřených na práci s tělem a hlasem, lektor pohybových dílen pro školy.

Kontakt

Mgr. Martina Filinová, PhD.
Koordinátorka projektu Tanec školám
tanec.skolam@tanecpraha.eu
T: 776319505

Foto a video