Toto je testovací zpráva

Anotace:

Come see, Comme ça rozkrývá charaktery několika lidí, které osud svedl dohromady na společenský večírek. Představení je inspirováno barokním konceptem paradoxu a kontrastu. V rámci programu budou též předvedeny choreografie Pavla Šmoka (Musica Slovaca) a Hany Litterové (Němý výkřik).

COME SEE COMME ÇA
Come see, Comme ça je o rozkrývání charakteru několika lidí, které osud dovedl na jedno místo. Dílo je inspirováno barokním konceptem paradoxu a kontrastu. Choreografie představuje příběh o lidských potřebách, jež mají šanci objevit se pouze za určitých specifických okolností. Jednou z těchto situací je i společenský večírek. V takové chvíli se potřeby, často skryté před okolním světem, dostávají do popředí běžných instinktů a obvyklého chování a je tak možné vidět obě strany osobnosti - přátelskou a milou, stejně jako hanebnou a nenávistnou. Kolik pravdy je v jejich chování? Come see. Podívejte se. Uvidíte, že nejsou šťastni. Cítí se „jakž takž“, Comme ci, comme ça. 

MUSICA SLOVACA
Soudobý slovenský skladatel Ilja Zelenka se zde inspiroval dvěma žatevními písněmi z Čičman a Dolného Vadičova. Z ducha slovenského folklóru vychází i Šmokova choreografie. Je to jakási pocta moderního baletu jednomu z jeho základních inspiračních zdrojů – lidovému tanci.

NĚMÝ VÝKŘIK
Inspirací k vytvoření komorního dramatu pro tři tanečníky byla Symfonická báseň Antonína Dvořáka „Vodník“. Příběh, jehož dějová linka se odehrává v současnosti, vypovídá o mezilidských vztazích a událostech, které se mohou odehrávat kolem nás, často za zavřenými dveřmi.

Geniální Dvořákova hudba svou dramatičností umocňuje a podtrhuje konflikt lásky, vášně a sobectví, který vede až k tragickému konci.  

Vstupenky zarezervujete na e-mailu info@balet-praha.cz.