Toto je testovací zpráva

Anotace:

Dílny na školách, které se zabývají tématem plynutí času a jeho rolí v našich životech. Pracují s pohybovou, materiální a prostorovou analogií času a s jeho vnímáním. Prostřednictvím tanečně-pohybových her získává abstraktní veličina konkrétní kvality a vlastnosti. Mimo pohybového aparátu se rozvíjí představivost, abstraktní myšlení, možnosti vnímání a prožívání, či schopnost samostatné i skupinové práce. 

Dílna poskytuje dětem možnost nenásilně přijít do kontaktu se současným tancem, který stojí na principech práce s těžištěm těla při respektování přírodních a fyzikálních zákonů, individuálního projevu a osobnostního přístupu ve výchově.

Dílna trvá jednu vyučovací hodinu a realizuje se ve třídě, v tělocvičně, nebo jiné vyhovující učebně. Datum a čas závisí na společné domluvě.

Kontakt: Lucia Račková, lucia.rackova@tanecpraha.eu