Komunitní umělecký projekt  Tančit o Žižkov!, který realizuje Tanec Praha na základní škole Cimburkova po celý školní rok 2016/2017. Za myšlenkou projektu a uměleckou koncepcí jednotlivých akcí stojí taneční umělkyně Barbora Látalová a Zdenka Brungot Svíteková. Díky projektu se v prostorách školy jednou měsíčně konaly akce Bláznivé tance o přestávce, které přinášely ukázky z různorodých tanečních a pohybových děl a workshopy pro děti, jejich rodiče a učitele. Od září 2016 tančilo a hrálo pro žáky na škole celkem 26 umělců, tanečníků a hudebníků z Čech, Slovenska, Tibetu, africké Ghany a Nizozemí. Projekt má za cíl obohatit kulturní příležitostí žáků, komunitní život školy a pomoci začleňování dětí ze sociálně znevýhodněných skupin do společnosti.

T-mobile Tančit o ŽižkovMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tanec Praha z.ú. / Tančit o Žižkov!

Tančit o Žižkov

Tančili jsme o Žižkov celý školní rok. Na akce Bláznivé tance o přestávce se děti ze základní školy Cimburkova těšili každý měsíc. Od ledna jsme ještě na škole „hráli“ slovensko-maďarského Potmehúda, inspirovaného slovenským folklórem, cirkusově-fyzické performance Výš skupiny tYhle, nebo dekadentní balet The Bird Andrey Miltnerové. Krásně zapadli i ukázky z představení Jola Mangpo Tanečního studia light, ve kterém kromě profesionálních tanečníků účinkovali i dětští tanečníci a tak se žáci z „Cimburačky“ mohli inspirovat i svými vrstevníky. Společně přeskakovali kufry, které byli hlavním symbolem inscenace. Děti měli možnost osobně poznat i hlavního protagonistu inscenace, Odzera Stanzina z Tibetu a jeho životní příběh. Finále projektu bylo mezinárodní, pro děti tančili a bubnovali afričtí tanečníci z Ghana Dance Ensemble, kteří hostovali i na festivalu TANEC PRAHA 2017. Na závěr jako Finále Grande měli jedinečnou možnost poznat mága světového tance a improvizace, Davida Zambrana z Nizozemí.

Projekt přinesl do školy i pohybové workshopy pro děti i učitele s vystupujícími umělci. Samostatně se pracovalo se skupinou nejmenších dětí ze školičky, které si je velmi oblíbili. Do interakce jsme zapájeli i rodiče, zprvu spíš překvapené, ale postupně čím dál otevřenější. Velký úspěch u dětí i rodičů měli právě afričtí tanečníci. Pro lepší porozumění kontextu performancí jsme se s dětmi vypravili také do divadla na představení, nebo otevřené zkoušky.

Pro děti tančilo a hrálo na ZŠ Cimburkova v průběhu školního roku 2016/2017 celkem 26 umělců, tanečníků i hudebníků z Čech, Slovenska, Tibetu, africké Ghany a Nizozemí. Za koncepcí celého projektu i jednotlivých akcí stojí taneční umělkyně Barbora Látalová a Zdenka Brungot Svíteková. Bláznivé tance o přestávce se konali většinou v pátek, abychom tak všem zpříjemnili a oživili konec školního týdne. Model divadla ve škole se osvědčil, děti ocenili neoficiálnost, přímý kontakt s umělci, možnost interakce a svobodných reakcí.

 

Účinkující umělci:

Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková

Bláznivé tance o přestávce 14.10. 2016: Daniel Raček, Petr Kavúr z představení Different

Bláznivé tance o přestávce: 16.11. 2016: Tereza Hradilková, Filip Míšek z představení Švihla

Bláznivé tance o přestávce 16.12. 2016: Robert Nižník, Martina Hajdyla Lacová z představení Korekce

Bláznivé tance, 27.1. 2017: Lukáš Homola, Martin Talaga a Zdenka Brungot Svíteková / z představení Potmehúd / Studio Alta

Bláznivé tance 24.2. 2017: Jaro Ondruš, David Králik, Odzer Stanzin, Matěj Kučera, Adam Solar a Martin Lerch / z představení JOLA MANGPO / Taneční studio Light

Bláznivé tance 24.3. 2017: Lukáš Karásek, Florent Golfier z představení Výš, skupina tYhle

Bláznivé tance 28.4. 2017: Andrea Miltnerová, Michal Turek / performance The Bird

Bláznivé tance: 25.5. 2017: Clifford Selorm Ametefe, Abubakar Ruhia Sadik Maltiti, Daniel Brown, Christopher Ametefe z Ghana Dance Ensemble (Ghana)

Bláznivé tance 8.6. 2017: David Zambrano (NL), Václav Kalivoda

Workshop pro učitele: 28.3. 2017, ZŠ Cimburkova

Prezentace dětí (Tanec školám): 11.5. 2017, ZŠ Cimburkova

Návštěvy dětí v divadle:

6. 12. 2016 -  návštěva dětí v PONCI  - představení Korekce

2. 2. 2017 – návštěva dětí v Studiu Alta – zkouška představení Potmehúd a interaktivní program s dětmi

 

Děkujeme za podporu:

T-Mobile, MHMP a MŠMT

 

Bláznivé tance, 27.1. 2017: Lukáš Homola, Martin Talaga a Zdenka Brungot Svíteková / z představení Potmehúd / Studio Alta

 

 

Bláznivé tance 28.4. 2017: Andrea Miltnerová, Michal Turek / performance The Bird