Semináře pro umělce a učitele

Tanec Praha z.ú. nově pořádá i zážitkově – vzdělávací semináře pro zájemce z okruhu umělců, tanečních pedagogů a učitelů. Navazujeme tím na mimořádný zájem o lednový seminář Tanec školám 2017, který se ukázal jako velmi potřebný a inspirující pro lektory i potenciální zájemce o výuku taneční a pohybové výchovy. Nejbližší plánované semináře:

Seminář Tanec školám (19.- 20. ledna 2018 v divadle PONEC): Otevřený seminář umělce, učitele a všechny zájemce o výuku pohybové výchovy na školách. Součástí programu bude teoretická i praktická příprava, sdílení zkušeností a metodiky, ukázkové hodiny lektorů, nebo návštěva lekce na základní škole.

O projektu

Tanec školám 2018  je komunitní umělecký projekt se vzdělávacím a osvětovým charakterem, který dlouhodobě realizujeme s myšlenkou, že tanec a pohyb mají nezastupitelné místo v rozvoji lidské osobnosti již od nejútlejšího věku. Projekt navazuje na dlouholetou praxi Tance Praha s komunitní prací umělců mezi dětmi. Projekt Tanec školám vznikl v roce 2006 jako společná iniciativa Tance Praha a osobností i organizací současného tance sdružených v profesní asociaci Vize tance.

Tanec školám přináší do škol kreativní pohybovou výuku v rámci doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova, určeného pro první a druhý stupeň ZŠ. Cílem projektu je šířit informovanost a zavádění pohybové výchovy na školách.

Tanec Praha začal s pilotní kontinuální výukou již roku 2006 a dosud působil celkem na devíti pražských školách. V roce 2017 přináší nový formát blokové výuky s cílem umožnit většímu počtu škol zapojit se do programu. Na jaře 2017 se díky tomu do projektu zapojilo celkem 18 tříd na 7 školách v Praze.

 

Vzdělávací obsah programu

Tanec školám přináší do škol kreativní pohybovou výuku, která rozvíjí osobnostní a sociální dovednosti dítěte tanečně-pohybovými prostředky. Lekce vedou taneční lektoři, aktivní umělci, kteří mají pedagogickou zkušenost. Živý hudební doprovod zajišťují profesionální hudebníci a zkušení improvizátoři. Pro děti je to jedinečná možnost osobně se setkávat a kontinuálně pracovat s profesionálními umělci.

Alternativně-vzdělávací program Tanec školám vychází z  principů metodiky Taneční a pohybové výchovy. Využívá specifik taneční tvorby k formování dětské osobnosti, vytváří trvalé vazby mezi myšlením, emocemi a fyzickou stránkou dítěte, harmonizuje jeho tělesný vývoj a rozvíjí inteligenci těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, podporuje rozvoj sociální inteligence. Vede žáky od spontánního pohybu k vědomému používání těla a ke kultivování pohybu.

Cílem projektu je rozšířit možnosti aktivního pohybu dětí ve škole, podpořit jejich pohybové schopnosti a tvořivé sebevyjádření. Formou pohybových her se rozvíjí i sociální dovednosti dětí, vzájemná i skupinová spolupráce. Díky přítomnosti hudebníka se děti učí vnímat hudbu a rytmus. Kreativní pohybová výuka vychází z přirozeného pohybu dětí, nevyžaduje speciální předpoklady a je proto dostupná všem žákům.

 

 

Praktické informace

Formát výuky: Tanec školám nabízí kreativní pohybovou výuku v podobě tříměsíčních bloků na jaro (únor-květen) a podzim (říjen-prosinec). Ideální je návaznost podzimního a jarního bloku v jedné třídě. Jarní blok vyústí do závěrečné prezentace dětí s pozváním pro rodiče.

V případě zájmu je možné dohodnout i kontinuální formu výuky, v závislosti od finančního zajištění projektu. Rozvržení hodin je individuální, dle možností školy i lektorů. Lektoři obvykle učí na škole vícero tříd návazně za sebou ve 2–4hodinových blocích pravidelně každý týden.

Časová dotace: Jarní blok tvoří 12 lekcí v časovém rozmezí únor-květen, podzimní blok představuje 10 lekcí v období říjen-prosinec. Pohybová výchova je obvykle součástí vyučování.  Školy mohou čerpat časovou dotaci (10–12 hodin/blok) v rámci estetické výchovy (doplňující obor Taneční a pohybová výchova), často jí však čerpají v rámci hodin tělesné výchovy, vzhledem k využití tělocvičny. Program Tanec školám je však svým tvůrčím a uměleckým zaměřením, s intenzivní hudební složkou i obohacením estetické výchovy.

 

Taneční a pohybová výchova je doplňující vzdělávací obor v rámci estetické výchovy, který byl začleněn do Rámcového vzdělávacího programu opatřením ministra školství s účinností od 1. 9. 2010 (část 5.10.5). Umožňuje školám obohatit vzdělávací obsah základního vzdělání v oblasti Umění a kultura.

Věkové zaměření programu: Kreativní pohybová výuka je v tomto projektu vhodná především pro první, případně i pro druhý stupeň základních škol.  Optimální je její zavádění postupně od prvního ročníku, vhodná je i pro přípravní třídy.  

Prostorové podmínky: Prostor by měl zodpovídat velikosti skupiny. Lekce se převážně odehrávají v tělocvičně vzhledem k početným třídám. Velmi dobře se osvědčilo rozdělení třídy na menší skupiny (cca 15 žáků), kdy je možné realizovat výuku i v menších odpovídajících prostorách.  Práce s menší skupinou umožňuje individuálnější přístup, lepší soustředěnost a vzájemnou spolupráci dětí i výsledky.

Lektorský tým a koordinace: Tanec Praha poskytuje pedagogické a koordinační zázemí pro realizaci výuky na školách. Tzn. zkušené lektory, profesionální taneční umělce, kteří mají pedagogickou zkušenost a dlouhodobě se věnují práci s dětmi. Lektorský tým tvoří taneční umělec a hudebník, v případě větších kolektivů i asistent

Finanční podmínky: Ačkoli byl dosud projekt financován převážně z veřejných dotací, jeho rozšíření a současný stav dotací si vyžaduje financování taky ze strany škol. Rádi vám vypracujeme finanční náklady jednoho bloku výuky na vaší škole – dle počtu tříd a počtu hodin týdně. V případě získání potřebných dotací rádi přispějeme na realizaci výuky na vaší škole

Ukázková hodina zdarma: Pro školy, které by chtěly pohybovou výuku vyzkoušet, nabízíme nezávaznou ukázkovou hodinu zdarma. Navíc, učitelé se zájmem o výuku ve své třídě jsou vítáni na zážitkově-metodických seminářích, které pořádá Tanec Praha před zahájením bloku. Na seminářích budou moci poznat práci jednotlivých lektorů, zažít principy výuky a společně s lektorem tvořivě pracovat na tematickém bloku pro svou třídu.

 

Vzdělávací semináře

Semináře pro umělce a učitele

Tanec Praha z.ú. nově pořádá i zážitkově – vzdělávací semináře pro zájemce z okruhu umělců, tanečních pedagogů a učitelů. Navazujeme tím na mimořádný zájem o lednový seminář Tanec školám 2017, který se ukázal jako velmi potřebný a inspirující pro lektory i potenciální zájemce o výuku taneční a pohybové výchovy. Nejbližší plánované semináře:

Seminář Tanec školám (19.- 20. ledna 2018 v divadle PONEC): Otevřený seminář umělce, učitele a všechny zájemce o výuku pohybové výchovy na školách. Součástí programu bude teoretická i praktická příprava, sdílení zkušeností a metodiky, ukázkové hodiny lektorů, nebo návštěva lekce na základní škole.

Kontakt

V případě zájmu o projekt Tanec školám nás neváhejte kontaktovat:
Martina Filinová
Koordinátor projektu
Email: martina.filinova@tanecpraha.eu
Tel.: 776 319 505Lektorský tým

Barbora Látalová, DiS

Bára Látalová

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Ukončila konzervatoř Duncan Centre, absolvovala stáže na Hunter College of City University of New York (tanec a taneční terapie). Učila pohyb na herecké fakultě vysoké školy HINT v Norsku. Jako interpret a tvůrce se podílela na mnoha českých i mezinárodních projektech. Autorka úspěšného představení Margareta vypravuje a interaktivních tanečních inscenací pro děti Fg = G [(m₁m₂)/r²] / Tanec a fyzika (2010) a Karneval zvířat (2013). Díky těmto inscenacím začala její dlouhodobá spolupráce s umělkyní Zdenkou Brungot Svítekovou, se kterou vytvořili představení DIFFERENT? (2016), vedou tvořivé dílny pro školy a společně s Janem Bártou i Dětské studio divadla Ponec. Učila tanec také v mateřské školce. V roce 2014 byla aktivně zapojena do iniciativy Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. V rámci projektu Tanec školám učí TPV na základních školách již osm let (v současnosti ZŠ Cimburkova, Praha 3). V červnu 2016 byla lektorem v projektu Škola tančí (SE.S.TA) ve Žďáru nad Sázavou.

MgA. Zdenka Brungot Svíteková 

Zdeňka Brungot Svíteková

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Absolventka oboru pedagogika tance na VŠMU v Bratislavě, studium si doplnila na CND Paris, danceWeb ve Vídni, SITI Co. v USA, programu Prototypes Fondation Royaumont (FR), seanse HiVolda (N) a pravidelně pokračuje formou různých seminářů. Jako interpretka, tvůrce či asistentka choreografie spolupracovala s mnoha domácími i evropskými umělci, ale taky se soubory z USA, nebo z Východní Azie. Zajímají jí přesahy do jiných uměleckých oborů, zvláště spolupráce s hudebními a výtvarnými umělci. Věnuje se vlastní autorské tvorbě, improvizaci a výzkumu pohybu. Je spoluzakladatelkou festivalu ImproEvents Prague. Od roku 2009 je v intenzivním tvůrčím dialogu s Barborou Látalovou, se kterou spolupracovala jako interpret i spoluautorka na několika inscenacích a jiných aktivitách. Vede workshopy a semináře pro všechny věkové kategorie, hodiny v Dětském studiu Divadla Ponec a dílny k představením na školách. Lektor v projektu Škola tančí (SE.S.TA) ve Žďáru nad Sázavou (2016).

Bc. Jana Novorytová

Jana Novorytová

Tanečnice, lektorka, produkční. Absolventka bakalářského studia teorie a dějin divadla na Masarykově univerzitě v Brně a konzervatoře Duncan centre. Jako tanečnice a autorka působí v mnoha improvizačních představeních a site-specific projektech, spolupracuje s umělci z jiných oborů, výtvarníky, hudebníky CreW Collective, SE.S.TA, Pražský imrpovizační orchestr). Tančí v aktuálních produkcích Divadla Ponec určených pro děti (Momo, Svět z Papíru, Karneval zvířat). Od roku 2009 se intenzivně věnuje pedagogické činnosti, je lektorkou tvořivé taneční výchovy a současného tance pro děti (v současnosti Altík, Dětské studio ve Studiu Alta), ale také tanečních hodin pro dospělé. Je zkušenou pedagožkou projektu Tanec školám, v rámci kterého učila TPV na ZŠ V Zahrádkách v Praze 3 a ZŠ Žižkov v Kutné hoře a ZŠ Barrandow v Praze Hlubočepech.

Jan Bárta

Divadelní performer a tvůrce, lektor TPV a dramatické výchovy. Studoval na taneční konzervatoři Duncan centre v Praze, pak přešel na Pražskou státní konzervatoř obor hudebně-dramatický. Absolvent divadelní akademie – Mime department of Hogeschool voor de Kunsten v Amsterdamu. V současné době dokončuje DvT - pětiletý drama-terapeutický výcvik. Je spoluzakladatelem kreativního a produkčního sdružení Crewcollective. Spolupracoval jako autor i interpret s různými českými a holandskými divadelními i tanečními soubory. Věnuje se také vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci, herectví, tanec a režii (Tak přesně o ráji…to není!, A je to!, STICKER aj.). Zabývá se prací s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu a to i v drama-terapeutickém kontextu. Učí také v Dětském studiu divadla Ponec. Lektor projektu Škola tančí (SE.S.TA) v Žďáru nad Sázavou.

Petra Pellarová   

Petra Pellarová

Tanečnice, performerka a lektorka kreativního pohybu. Absolvovala magisterské studium na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU (zaměření na psychosomatické disciplíny). Tanec a fyzické divadlo studovala na taneční konzervatoři Duncan centre a na Folkwang Hochshule v Essenu. V rámci stipendijní stáže strávila rok na Bali studiem tradičního balijského tance. V současnosti navštěvuje Psychoterapeutický výcvik v pohybové a taneční terapii. Zajímá jí propojení Feldenkraisové metody, hlasu a pohybu. Jako performerka spolupracovala např. s Divadlem bratří Formanů, jako tvůrce se podílela na projektech s českými tanečními i divadelními umělci. V rámci projektu Tanec školám učí na ZŠ v Praze 3.

Bc. Veronika Jedličková Beňová

Veronika Beňová

Tanečnice, choreografka, pedagožka. Absolvovala bakalářská studia na HAMU (obor choreografie) a tříletý certifikovaný kurz pedagogiky tance na TCP – taneční konzervatoř a.s.. Zároveň prošla studijní stáží na Dartington College of Arts (VB). V rámci studia se představila jako performer a pohybový asistent v řadě projektů, které vznikaly ve spolupráci s DAMU nebo FAMU, vytvořila také autorské choreografie. Jako pedagog působila v amatérských tanečních souborech na Slovensku i v Čechách. Je zakládající členkou Improvizační skupiny /na:u/. účinkovala v představení pro děti Karneval zvířat (Bára Látalová a kol.). V současné době je na mateřské a začleňuje se do projektů výuky TPV (Tanec školám/Tanec Praha, Škola tančí (SE.S.TA). 

Michaela Suša

Michaela Suša

Pedagožka a tanečnice, absolventka konzervatoře Duncan Centre, kde vyučovala děti a dospělé ve Studiu taneční výchovy. Od roku 2002 vyučuje současný tanec a improvizaci na ZUŠ Lounských na Praze 4 a od roku 2011 ještě v Čerčanech u Benešova. Zároveň v Čerčanech nebo na různých charitativních akcích pořádá taneční dílny zaměřené na improvizaci a práci s tělem pro děti i dospělé. V rámci mezinárodního festivalu tance a pohybového divadla KoresponDance 2014 (Žďár nad Sázavou) vedla taneční dílny pro děti z Letního uměleckého příměstského tábora. Zajímá se o taneční terapii a neustále doplňuje své pedagogické a pohybové vzdělání. Na české taneční scéně se setkávala jako interpret s choreografy: Pierre Nadaud ( FR ), Ondřej Lipovský ( CZ ), Jan Komárek ( CZ ), Lenka  Kniha Bartůňková ( CZ ) nebo Barbora Látalová ( CZ ).  V současnosti účinkuje v interaktivním představení pro děti Karneval zvířat.

" Nestojím o to, aby z každého žáka byl budoucí profesionální tanečník. Stačí mi, když v nich jako pedagog vzbudím takový zájem, že se tanec stane součástí jejich života."

Robert Nižník 

Robo Nižník

Herec, tanečník a muzikant pohybující se na hranici fyzického, tanečního a hudebního divadla. absolvent bakalářského studia na DAMU (KALD) a programu Akademia Praktyk Teatralnych v Polsku. Spoluzakladatel a dlouholetý člen mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni, zaměřeného na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Lektor mezinárodních workshopů zaměřených na práci s tělem a hlasem, lektor pohybových dílen pro školy.

Foto a video

 

 

 

Partneři projektu

MHMP Praha 1